Dejana Ponoš
Dejana Ponoš

direktorka

dejana@arhimed.me

+382 67 269 145

Rade Raonić
Rade Raonić

Account menadžer

rade@arhimed.me

+382 67 255 835

Andrija Mašanović
Andrija Mašanović

pravna služba

info@arhimed.me

+382 20 24 00 77

Duško Raonić
Duško Raonić

Press Clipping menadžer

dusko.raonic@arhimed.me

+382 20 24 00 77

Jasmin Murić
Jasmin Murić

TV Clipping menadžer

jasmin.muric@arhimed.me

+382 20 24 00 77

Danijel Radević
Danijel Radević

menadžer analize medija

danijel.radevic@arhimed.me

+382 68 882 592

Jelena Jovanović
Jelena Jovanović

medijski analitičar

jelena.jovanovic@arhimed.me

+382 20 24 00 77

Ana Ponoš
Ana Ponoš

Press Digest i prevod

ana@arhimed.me

+382 20 24 00 77