Arhimed i Junaci lokalne zajednice

Sa ciljem da podstaknu mlade ljude da daju počast junacima (nerijetko anonimnim), ali i da ih pokrenu da o sopstvenom junaštvu razmišljaju, blog Change and Engage […]

Politička pokrivenost u januaru

U periodu od 01.01.2013.godine do 31.01.2013.godine u četiri dnevna lista (Dnevne novine, Vijesti, Dan i Pobjeda) bilo je ukupno 899 članaka koji su se odnosili na […]