Članica Arhimed tima, Dajana Zečević, uzela je učešće u Treningu o interkulturalnom dijalogu i profesionalnim standardima u izvještavanju za predstavnike/ce medija iz Crne Gore u organizaciji Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u partnerstvu sa Misijom OEBS u Crnoj Gori. Trening je održan u periodu od 6. do 9. decembra u Budvi.

Kroz interaktivni pristup mladi novinari i novinarke imali su priliku učiti od iskusnih trenerica u ovoj oblasti, gđe Slavice Striković i gđe Vanje Rakočević.

Ključni cilj treninga ogledao se u jačanju kapaciteta mladih novinara/ki u izvještavanju o društveno osjetljivim temama, sa posebnim akcentom na:

  • Ulogu medija u regionalnim procesima pomirenja
  • Predrasudama i stereotipima
  • Primjerima diskriminatornog govora u regionu
  • Osnovnim principima profesionalnog izvještavanja
  • Online i offline diskriminatornom odnosu prema političarkama.

Učesnici i učesnice u treningu imali su priliku razgovarati o pozitivnim i negativnim primjerima medijskog izvještavanja u kriznim periodima, kao što su devedesete godine prošlog vijeka i rat na području nekadašnje SFRJ. O tome koliki je i kakav uticaj medija bio na raspirivanje međunacionalne mržnje, govorila je gospođa Striković. Tim povodom upoznala je novinare/ke se svejedočenjem gospođe Aleksandre Nikšić, urednice servisa BBC na srpskom, o ličnom iskustvu izvještavanja o ratnim zločinima i kao posljedicu toga, nezavidnom položaju u kom se našla.

Posebno upečatljiv utisak ostavila je konstatacija “jezik je moć”. Upravo zbog toga tokom čitavog treninga naročito je obraćana pažnja na upotrebu rodno senzitivnog jezika, jer ako je žena nevidljiva u jeziku, kaže se da ona ne može imati moć. Sa druge strane, govorilo se i o zloupotrebi jezika i slobode izražavanja, odnosno govoru mržnje. Posebno izražen govor mržnje uočljiv je na društvenim mrežama i to najčešće na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i prema političarkama u Crnoj Gori. O stereotipima i predrasudama sa kojima se suočavaju određene društvene grupe (najčešće žene, OSI, migranti, LGBT populacija, Romi itd.) govorila je gospođa Vanja Rakočević. Tim povodom osvrnula se na ključnu ulogu medija, kao jednog od agenasa socijalizacije, u dekonstrukciji stereotipa i stigmi u crnogorskoj društvenoj zbilji.

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.