Tema Arhimed Key Facts je “Dobrovoljno davanje krvi”.

Pratili smo ovu temu u svim medijima, u periodu od 2010. do 2014. godine.

Autori: Krsto Pešić i Sandra Vukčević

Dobrovoljno-davanje-krvi-u-medijima-2010-2014-Arhimed

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.