Počeli smo sa razvrstavanjem otpada pa tako smo tako, zajedno sa kompanijom Bild Studio, u prostorijama obje kompanije postavili kante za papir i plastiku, kako bi zaposleni mogli da recikliraju otpad koji naprave tokom boravka na radnom mjestu.

Na svakom spratu, nalaze se manje kante, koje praznimo, a cjelokupni otpad za reciklažu će se odvoziti jednom mjesečno.

Mogli smo čekati da krene sprovođenje odluka o razdvajanju otpada, kao korak ka EU, ali ne treba da čekamo 🙂 Sve kompanije, institucije i njihovi zaposleni mogu da recikliraju vrlo lako.

Naše kante su donacija Ministarstva održivog razvoja i turizma i Deponije DOO, koje smo dobili kao učesnici projekta koji sprovode ove dvije institucije u saradnji sa različitim kompanijama, nevladinim organizacijama, organima državne uprave itd.

Projektom je predviđeno da u svrhu doprinosa očuvanju životne sredine i društveno odgovornom poslovanju, zaposleni odvajaju otpad pri njegovom odlaganju u kante predviđene za to, a radnici Deponije će svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu odvoziti otpad u postrojenje za reciklažu gdje će uslijediti njegova dalja obrada.

Otpad je korisna sirovina, a ne smeće, te se napokon svi moramo naučiti sortirati ga u odvojene kante.

Evo par podataka i primjera koji će vam jasno ilustrovati koliko je ustvari reciklaža bitan proces kada je u pitanju zaštita životne sredine:
Reciklaža_Page_1
PAPIR

– da bi se napravila tona papira, potrebno je posjeći 17 stabala ( da bi jedno drvo poraslo do svoje pune visine potrebno mu je oko 50 godina)
– svaka tona recikliranog papira znači uštedu od 1.436 litara nafte.
– reciklažom polovine svjetske proizvodnje papira sačuvalo bi se 800.000 kvadratnih metara šuma.Primjer nebrige je Kina, čija je površina bila pokrivena 90% šumom, a danas je samo oko 5%.
– reciklirani papir proizvodi 73% manje zagađenja vazduha, u odnosu na onaj koji se dobija od sirovog materijala
– Recikliranjem papira štedimo šumsko bogatstvo, jer za svega nekoliko knjiga potrebno je posjeći jedno stablo kojem je potrebno 30 i više godina da naraste. Za proizvodnju recikliranog papira koristi se duplo manje vode i energije, nego kada se proizvodi novi papir od drveta.

 

 

 

 

 Reciklaža_Page_2
PLASTIKA
– vrijeme razgradnje plastičnih materijala je od 100 – 1.000 godina
– plastici je potrebno do 500 godina da se razgradi.

– Plastika je materijal koji se dobija iz nafte. Eksploatacijom nafte i njenom prepradom u plastiku, jedan ne mali procenat istorije naše planete nestaje.
– Mogu se reciklirati: boce za pića, plastična folija, tegle za prehrambene proizvode, boce sa prelivima za salate, ambalaža za mlijeko i jogurt, kese za smeće, ambalaža za deterdžent, ambalaža od sokova i šampona.

Najveći procenat reciklaže u svijetu ima Japan, gdje se reciklira 95% sekundarnih sirovina, dok evropski prosjek u ovoj oblasti iznosi 55%. Crna Gora reciklira 2% svog otpada… 🙁
Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.