Kategorije:: ArrayServisi
arhimed-iphone-alert-clipping-Slider-600x420
Arhimedova usluga ALERT kliping (RTC – Real Time Clipping) podrazumijeva da korisnik dobija SMS ili e-mail najviše 5 minuta nakon objavljivanja informacije na web portalu ili nekoj od informativnih emisija.

Poruka sadrži informaciju o tome da je određeni subjekat pomenut u nekom kontekstu i to sa svim opisnim parametrima (medij, emisija/rubrika, sadržaj objave).

Korisnik u SMS-u ili emailu dobija link za direktan pristup video fajlu ili web stranici koji sadrže željenu informaciju

Lista emisija i web portala koje se prate može se modifikovati po želji klijenta, kao i lista subjekata koji se prate.