Kategorije:: ArrayServisi
Arhimed-Analiza-medija-600x420
Arhimed u okviru ponuđenog medijskog arhiva nudi i sistem koji može da pomogne u procjeni efekata odnosa sa javnošću u medijima.

Sistem sadrži podatke o kontekstu, obimu i vrijednosti medijskih objava za zadate subjekte, a koji ne spadaju u oblast plaćenog oglašavanja.

Za klijenta pratimo unaprijed definisane parametre i kreiramo kvantitativnu ili kvalitativnu medijsku analizu, sa ili bez komentara analitičara.

Klijentu pružamo prikaz prisutnosti u medijima, kao i poređenje sa konkurencijom. Za klijenta radimo presjek objava po temama, kao i praćenje različitih parametara poput fokusa, vidljivosti, tona objava.