Kategorije:: ArrayServisi
Social-media-monitoring_Arhimed_600x420
Monitoring objava na društvenim mrežama u Crnoj Gori, kao i mjesečna analiza objava, između ostalih parametara uključuje i poređenje sa konkurencijom.

Arhimed kompanija prati objave na društvenim mrežama Facebook i Twitter o temama u Crnoj Gori, koji se u vidu klipinga svakog jutra dostavljaju emailom. Na mjesečnom nivou nudimo analizu objava na društvenim mrežama, koja uključuje broj objava, trend, polje aktivnosti (teme objava), kao i poređenje sa konkurencijom.

Analiza društvenih medija omogućava klijentu da sagleda brend kroz jedinstvenu prizmu društvenih medija. Arhimed prati pokrivenost i ucešće brenda u društvenim medijima, postove i kontekst u kojima se spominje, vrstu medija itd. Podaci o korisnicima koji spominju brend pokazuju ko i na koji način utiče na pozicioniranje brenda, a informacije o konkurenciji pružaju uvid u sveukupnu sliku određenog sektora na društvenim mrežama (npr. bankarski sektor, telekomunikacije itd).

Arhimed ima veći broj klijenata za koje radi monitoring i analizu ovih objava, a potencijalnim klijentima omogućavamo besplatno testiranje ovog servisa.