Koja je ključna karakteristika (vrlina) koju tražite u kandidatu kada aplicira za posao u Arhimedu?

Kompanija Arhimed, vlasnik prve digitalizovane arhive medijskih sadržaja u Crnoj Gori, kao  svoju primarnu djelatnost ima arhiviranje i kliping medija. Naime, naš zadatak je da sadržaj na elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori arhiviramo i učinimo dostupnim našim korisnicima svakodnevno, u ranim jutarnjim časovima. Samim tim, jedna od primarnih stvari koje naši zaposleni treba da imaju je spremnost rada u ranojutarnjim, ili kasnovečernjim časovima, sa maksimalnom produktivnošću. Predanost radu, visoka informatička pismenost i obraćanje pažnje na detalje je nešto na čemu insistiramo, kao i osnovno poznavanje društveno-političke situacije u Crnoj Gori. Sve se ovo tokom godina Arhimedovog postojanja izdvojilo kao neophodan uslov da bi se novozaposleni što prije uklopio u tim, i pružio svoj maksimum u što kraćem vremenskom roku.

Poslovna kultura Arhimeda – da li imate neke interesantne običaje koji jačaju vašu internu komunikaciju i timske veze (casual friday, kafa ponedeljkom, druženja van kancelarije i slično..)?

Veliki broj zaposlenih, i stalnih i honorarnih, učinio je da su interesovanja i zahtjevi tima različiti, te pred nas postavio važan izazov – kako organizovati jačanje tima. Pored kolegijuma ponedjeljkom, koji se neizostavno pretvori u svojevrstan rekreativni i kreativni brainstorming, trudimo se da do dva puta godišnje organizujemo zajednička druženja. Ona su sada već postala neizostavan dio timske kulture, i uvijek čine da saznamo više jedni o drugima. To umnogome unaprijedjuje međuljudske odnose, ali i doprinosi jačanju poslovne komunikacije. Imali smo druženja na bazenu, roštilju i pikadu, te redovno posjećujemo start up comedy nastupe našeg kolege Andrije Dabanovića. Zajedno učestvujemo u društveno odgovornim aktivnostima kao što su ekološke akcije, sakupljanje garderobe za djecu iz socijalno ugroženih porodica itd, a sve ovo svara timski duh i daje novu sliku našeg zajedničkog razvoja.

Kako uspjevate da održite visok nivo motivisanosti zapošljenih?

Ustaljena korporativna kultura i pozitivna radna klima su karakteristike ali i preduslov uspješne kompanije. A za razvoj uspješne kompanije menadžeri imaju veliku odgovornost da motivišu zaposlene i na taj način doprinesu boljem funkcionisanju kompanije. Osim toga, svaki dobar menadžer treba da razmatra koje su potrebe i ambicije zaposlenih. Kao što je rekao Peter Drucker, otac modernog menadžmenta Produktivnost u radu nije odgovornost radnika, ali jeste odgovornost menadžera.

Menadžeri upravljaju najvažnijim resursom u kompaniji – ljudima. Za menadžera je važno da pronađe najbolje ljude, efikasno i kontinuirano ih motiviše, te ih pusti da rade svoj posao na sopstveni način. Međutim, nakon pronalaženja “pravih ljudi”, najvažniji zadatak postaje učiniti ih sposobnim za zajednički i uspješan rad, odnosno da se uspješno nose sa problemima. Mi u Arhimedu upravo želimo da pružimo priliku mladim, obrazovanim kadrovima koji imaju želju da uče, kako o medijskom tržištu u Crnoj Gori, tako i o drugim poslovnim procesima. Veliki broj naših pripravnika ostao je da radi u kompaniji, jer su svojim kvalitetom i inovativnošću stvorili novo radno mjesto, i postali nezamjenjivi dio kompanije.

Postoji više faktora motivacije našeg kolektiva, sa ciljem stvaranja bolje organizacione klime i tima sa kojim ćemo lakše zajedno dolaziti do poslovnih uspjeha. Jedan od njih je korporativna komunikacija (učešće u donošenju odluka, upoznavanje sa problemima, informacije o drugim sektorima), zatim fleksibilni radni uslovi (pauze za ručak, slobodno vrijeme), mogućnost napredovanja, odlični međuljudski odnosi bez generacijskog jaza, i poštovanje ravnoteže između posla i privatnog života zaposlenih.

Social-media-monitoring_Arhimed_600x420

Kazna ili nagrada – što je djelotvornije u menadžmentu?

Upravo je Peter Drucker, jedan od najuticajnijih teoretičara menadžmenta 20. vijeka kazao da je najbolji menadžer onaj za koga biste voljeli da bude šef vašem djetetu. On je taj koji treba pravilno da usmjerava, da skreće pažnju kad se napravi greška, da pohvali kad se nešto dobro uradi, da motiviše…. Ali naravno i da kazni i nagradi.

Jasno postavljena pravila i procedure, kao i visok nivo odgovornosti prema sopstvenom poslu i kompaniji, čine da je kazna nešto što u Arhimedu izbjegavamo. Ukoliko u praksi i primjenimo „štap“ metod, onda je u pitanju simbolična kazna. Ustanovili smo sistem godišnjih nagrada za pojedince i sektore, a postavili smo i sistem bonusa i pohvala. Osim toga, vjerujemo i u značaj unutrašnjih nagrada, odnosno u značaj međusobnog poštovanja i povjerenja, o pružanju mogućnosti za lični razvoj, jer nas ipak sve motivišu različite stvari, pa su tako različite nagrade važne različitim ljudima. Međutim, i za to je potrebno vrijeme i energija koju menadžeri moraju da utroše na na zaposlene i na razgovor sa njima, jer i to predstavlja jedan vid nagrada.

Koje su prednosti, a koje mane online biznisa poput Arhimeda?

Naša najveća vrlina, ali i mana je 24/7 dostupnost našim korisnicima, što usložnjava zadatke i odgovornosti menadžmenta. Naši klijenti zaslužuju individualan pristup i ličnu podršku, što čini Arhimed jedinstvenim servisom.

Upravo zahvaljujući modernim servisima, neophodnim svima koji žele da se ozbiljno bave komunikacijama u Crnoj Gori, razvili smo se u lidera na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori. Međutim, to je povećalo i odgovornost menadžmenta. Neophodno je stalno biti na visini zadatka, pratiti promjene na tržištu, odgovarati novim izazovima poput sve veće digitalizacije medija, a uz to i održavati tehnički i tehnološki zahtjevne procese i kapacitete.

Sposoban pojedinac ili složan kolektiv – što je bitnije Arhimedu?

Složan kolektiv sastavljen od pojedinaca koji daju svoj maksimalni doprinos je najveći prioritet Arhimeda. Kao što često kažemo, Arhimed sistem je kao časovnik – ukoliko svaka vijuga ne radi svoj posao, časovnik neće raditi. Kod nas je na primjer, važno pitanje poštovanja rokova pružanja usluge ili slanja proizvoda klijentu. Stoga, ukoliko svaki od zaposlenih nije izvršio svoje zadatke u određeno vrijeme, kompletirana usluga neće biti dostupna korisnicima u 9h. Takav neuspjeh je neuspjeh čitavog tima, ne samo pojedinca, i tako ga i doživljavamo.

Imati više sposobnih pojedinaca, ili manji ali zadovoljni kolektiv – u pravom okruženju  – što će od to dvoje za rezultat imati veću produktivnost? Mislim da tu nema puno dileme, zar ne?

arhimed-sajam-medija-3

Polna i obrazovna struktura zaposlenih u Arhimedu – da li je polarizovan tim i koliko imate visokoškolaca u timu?

Čak 80% radnih mjesta u Arhimedu čine arhivisti medijskog sadržaja. Za ovaj posao je dovoljna srednja stručna sprema, ali su značajne vještine zaposlenih i njihova sposobnost učenja i prilagođavanja. Međutim, tokom vremena su se na ovim radnim mjestima zaposlile i fakultetski obrazovane kolege, koje su u daljem radu dobile priliku da napreduju i rade poslove iz svoje struke.  Naši zaposleni su uglavnom pripadnici mlađe, visokoobrazovane generacije, a zapošljavamo podjednako i muškarce i žene, a pokazalo se da i tim odlično funkcioniše na ovaj način.

Da li smatrate da je obrazovni sistem prevaziđen u odnosu na potrebe savremenog dinamičnog tržišta? Kako taj gap prevazići?

To će biti dugoročan proces, jer sam sistem reprodukcije znanja u školama po starim metodama više nije poželjan, već isključivo razvijanje logičkog mišljenja i njegova primjena u praktičnim zadacima. Uspjeh na fakultetu više nije pokazatelj budućeg karijernog uspjeha, a postojeći obrazovni sistem ne može da pruži adekvatan odgovor na zahtjeve tržišta i na sve veću pojavu novih vrsta radnih mjesta. Prilagođavanje će biti neophodno i za poslodavce (rekvalifikacija postojećih kadrova) i za oblast obrazovanja (uvođenjem novih disciplina), a što se prije počne sa time, prije ćemo prevazići probleme sa nesklađenošću ovih sektora.

Arhimed u 2026. godini – struktura i kultura firme? 

Tim će sasvim sigurno biti sastavljen od mladih profesionalaca koji se staraju o medijskoj prezentaciji, konstantno unapređuju usluge i razvijaju nove servise kako bi olakšali dostupnost medijskih informacijama Arhimedovim klijentima. zajedno ćemo graditi podsticajno radno okruženje, utemeljeno na međusobnom poštovanju i uvažavanju.

Razvoj informacionih tehnologija s vremenom dovodi do automatizacije dijelova posla, tako da je naš cilj veća automatizacija postojećih procesa, kao i proširenje djelatnosti u našoj oblasti. Planiramo da razvijemo sveobuhvatnu uslugu monitoringa sadržaja na društvenim mrežama, jer one imaju rastući značaj za korporativni sektor u narednim godinama.

Samo uz valjan razvoj servisa, praćenje svjetskih tokova u oblasti monitoringa medija, kao i skladan i uigran tim možemo našim klijentima dati potpun servis – a zadovoljstvo klijenta je upravo naš cilj.

Izvor: HR Magazin zaposli.me

arhimed-sajam-medija-2

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.