Kompanija Arhimed je sredinom 2012. godine  razvila sopstveni Alert (Real time cliping) softver koji korisnicima nudi blagovremenu i preciznu informaciju.

Naime, u dogovoru sa klijentom Arhimed vrši pretragu medija, odnosno arhiviranje medijskog sadržaja u realnom vremenu (televizije i on-line mediji). Najkasnije 5 minuta od plasiranja informacije javnosti na on-line medijima,  odnosno 15 na televizijama, klijent će dobiti SMS i/ili Email poruku koja pored dirktnog linka sadrži sve dogovorene parametre (medij, emisija/rubrika  opis medijskog sadržaja). Upotrebom direktnog linka korisnik  ima mogućnost da pregleda video ili članak preko telefona ili računara.

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.