Kompanija Arhimed nastoji da pored novih usluga i parametara proširi i broj medija koji se prati.  Naime, svaki novi mediji koji uspije da se izvjesnoj mjeri profiliše na crnogorskom tržištu postaje i dio Arhimedovog monitoring. Tako je u januaru 2013. godine Arhimed startovao i sa monitoringom medijskog sadržaja portala Bankar.me. U pitanju je specijalizovani veb portal koji se prije svega bavi ekonomskim temama. Dakle,  pored veb portala Café del Montenegro,  Analitika, i PGinfo,  veb portal Bankar.me je četvrti on-line mediji koji je sastavni dio našeg standardnog monitoring.

bankar.me-blog-arhimed

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.