Stanovnike juga Crne Gore na građanski aktivizam  u najvećoj mjeri pokreću ekološka pitanja, pokazalo je istraživanje medijskog sadržaja u vezi sa građanskim aktivizmom koje je sprovela NVO Građanska alijansa u saradnji sa kompanijom Arhimed.

Istraživanje je nakon Berana predstavljeno i u Ulcinju, 15. juna, u okviru okruglog stola  “Građanska participacija u Crnoj Gori – izgradnja aktivnijih građana lokalnih samouprava”.

Istraživanje je  sprovedeno u periodu 01. januar – 31. mart 2015,  a obuhvatilo je 6 dnevnih listova (Dan, Dnevne novine, Informer, ND Vijesti i Pobjeda). Rezultati su pokazali da su sjever  i centralna regija zemlje građanski aktivni uglavnom u vezi sa socijalnim i političkim pitanjima.

Predstavljajući rezultate istraživanja,  analitičarka medjskog sadržaja, Jelena Jovanović je kazala da je u prvom kvartalu 2015. građanski aktivizam, u nekom od mnogih oblika u kojima se pojavljuje, bio  prisutan u 1.819 objava. „U prosjeku, građanski aktivizam je na dnevnoj bazi bio prisutan u 20 objava, međutim, plasirane objave najmanje su izvještavale u vezi aktivizma sprovedenog na jugu zemlje“ kazala je Jovanovićeva naglasivši da je od „ukupnog broja zabilježenih objava samo 16% govorilo o aktivizmu sprovenedenom u južnoj regiji Crne Gore“.

Jelena-jovanovic_arhimed_aktivizam

Objave u kojima je bilo riječi o aktivizmu sprovedenom na jugu Crne Gore, u 70% slučajeva nastale su na inicijativu NVO ili neke druge formalne grupe, dok je 27% nastalo na inicijativu pojedinaca. Samo 3% objava o aktivizmu na jugu Crne Gore, moglo se smatrati objavama koje su nastale na inicijativu samih medija, navodi se u ovoj Analizi medijskog sadržaja građanskog aktivizma.

Najčešći oblik sprovođenja aktivizma na jugu Crne Gore u posmatranom periodu bilo je komentarisanje aktuelnih situacija, na drugom mjestu po broju zabilježenih objava, našlo se obraćanje državnim institucijama. Za razliku od juga, na sjeveru Crne Gore u posmatranom periodu najčešće se protestovalo.

Istraživanje je pokazalo i da mediji nemaju dovoljnu samoinicijativu kada je u pitanju promocija građanskog aktivizma. Takođe, broj objava, pa čak i oblik i oblast aktivizma koji se sprovodi i blježi u medijima, zavisi od nekih trenutnih, izraženih problema u društvu.

Jelena Jovanović

Medijski analitičar

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.