Kompanija Arhimed u saradnji sa Građanskom alijansom sprovela je istraživanje  medijskog prisustva građanskog aktivizma, a rezultati istraživanja predstavljeni su  na okruglom stolu “Građanska participacija u Crnoj Gori – izgradnja aktivnijih građana lokalnih samouprava” koji je održan 2. juna 2015. u Beranama.

Analiza medijskog prisustva prikazala je kako i koliko su 6 dnevnih listova (Dan, Dnevne novine, Informer, ND Vijesti i Pobjeda) izvještavali/pisali o aktivizmu u prvom kvartalu 2015.godine (1. januar-31. mart 2015).  Građanski aktivizam, u nekom od mnogih oblika u kojima se pojavljuje, bio je prisutan u 1.819 objava.

U prosjeku, građanski aktivizam je na dnevnoj bazi bio prisutan u 20 objava. Svi posmatrani mediji, odvojili su približno ujednačen prostor u odnosu na ukupan prostor kojim raspolažu,  ali je najveći broj objava zabilježen u dnevnom listu Dan.

oblast-aktivizma

Kvalitativno, istraživanjem je utvrđen niz pravilnosti. Najveći broj objava o aktivizmu zabilježen je vezano za centralnu regiju zemlje – 48%. Najviše evidentiranih objava govorilo je o aktivizmu pomognutom nekom konkretnom organizovanom grupom (NVO) – 64%.

Međutim, zabilježene su i 594 objave (33% ukupnog broj objava) koje su izvještavale o aktivizmu pojedinaca ili neformalnih grupa građana. Najveći dio objava u kojima je zabilježen aktivizam pojedinaca i neformalnih grupa građana zabilježen na sjeveru zemlje.

broj-objava-inicijativa-aktivizam

Aktivizam na sjeveru zemlje najčešće se odnosio na socijalna i zdravstvena pitanja. Aktivizam sproveden u centralnoj regiji zemlje najčešće je govorio o socijalnim pitanjima i politici. Jug zemlje najčešće je bio aktivan u oblasti ekologije.23,3%  od ukupnog broja evidentiranih objava, prenosio je informacije koje su govorile o aktivizmu sprovedenom kroz komentare, koji su najmanje efektivan oblik aktivizma. Ovaj oblik aktivizma najviše koriste NVO.

broj-objava-regija-aktivizam

Protestima, peticijama  i prijavama medijima, u najvećoj mjeri koristili su se pojedinci i neformalne grupe građana. Građani u bilo kom organizacionom obliku, sudeći prema medijskim objavama,  malo koriste javnu raspravu i slobodan pristup informacijama.

Mediji nemaju dovoljnu samoinicijativu kada je u pitanju promocija građanskog aktivizma. NVO probleme najraznovrsnije prirode često adresiraju na državne institucije (obraćanje državnim institucijama).

Analizu možete preuzeti na sljedećem linku:

PDF download AKTIVIZAM u prvom kvartalu 2015.

Jelena Jovanović

Sektor za analize medija

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.