Sloboda izražavanja znači mogućnost da slobodno mislimo i svoje misli izrazimo na način koji želimo (preko sredstava kojim želimo), ali samo do onog momenta dok ta naša sloboda ne ugrožava slobodu ili prava nekog drugog pojedinca.

Posmatrana bilo kao pojam političke teorije, kao pravni pojam ili pojam ma koje oblasti, sloboda nikada nije apsolutna.  U političkoj teoriji, posmatrana kao negativna ili pozitivna sloboda, ona uvijek znači mogućnost da se bude slobodan do određenih granica. U pravu, oblasti u kojoj se teži što jasnijim i preciznijim definisanjima, sloboda je uvijek jasno ograničena, nezavisno o kojem je njenom ostvarenju riječ. Izuzetak nije ni sloboda izražavanja.

Sloboda izražavanja znači mogućnost da slobodno mislimo i svoje misli izrazimo na način koji želimo (preko sredstava kojim želimo), ali samo do onog momenta dok ta naša sloboda ne ugrožava slobodu ili prava nekog drugog pojedinca. Osim ovog ograničenja, sloboda izražavanja može biti podvrgnuta ograničenjima koja su u interesu nacionalne bezbjednosti, teritorijalnog integriteta ili javne bezbednosti, radi sprječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala. Naravno, sva ograničenja moraju biti u skladu sa propisanim zakonom, neophodnim u demokratskom društvu.

ethics-pills

Ograničenje slobode izražavanja slobodom ili pravom drugog pojedinca, za medije stvara dalje obaveze. Naime, u savremenom društvu, zbog svoje informativne, komunikativne i simboličke funkcije mediji igraju značajnu ulogu u formiranju društva odnosno oni su ključni posrednici u prenošenju vrijednosnih sistema. Ovako važna uloga medija, i jasan pravni okvir, osim ograničenja u slobodi izražavanja, medijima u ostvarivanju ove slobode nameću i izvjesne dužnosti. Dužnosti o kojima je riječ su u skladu sa novinarskim kodeksom i etikom kao i preporukama Savjeta Evrope (u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima(EKLjP)).

Primjer ograničenja bio bi recimo da pravo na slobodu izražavanja ne obuhvata izražavanje nečije seksualnosti. Evropski sud za ljudska prava utvrdio je  da je to “suštinska privatna manifestacija ljudske prirode” koja ne potpada pod član 10 EKLjP (videti predmet Smith i Grady protiv Ujedinjenog Kraljevstva (1999) u stavu 127).

Naravno, ograničenje važi i za govor mržnje. A govorom mržnje se definišu svi oblici iskaza koji šire i promovišu, opravdavaju ili navode na rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili ostale oblike mržnje zansovane na netoleranciji uključujući: netoleranciju iskazanu kroz agresivni nacionalizam i etnocentrizam, diskriminaciju i netrpeljivost prema manjinama , migrantima ili osobama migrantskog porijekla(Preporuka SE 97 (20)). Iako u praksi ima dobrih primjera izvještavanja, na ovom mjestu ukazujem na izvještaje koje su zaličili na govor mržnje usmjeren ka migrantima (vidi slike).

azilantski juris

informer azil

strah od ebolemedojevic o migrantima

Primjer dužnosti  je nalazimo kod izvještavanja o etničkim, nacionalnim i  vjerskim manjinama. U skladu sa Preporukom 97 (21)  Savjeta Evrope mediji su obavezni da pored toga što izvještavaju tačno i neproistrasno na  umu imaju postojanje tenzija između zajednica. U izvještavanjima se moraju izbjegavati stereotipi a pojedinci se moraju tretirati ravnopravno, i bez dovođenja u vezu njihovog ponašanja sa određenom zajednicom u slučajevima u kojima je to irelevantno. Ipak u medijima nerijetko imamo objave koje već u naslovima ne poštuju ove dužnosti. Slijede primjeri:

jezivo informer rae narkomani

Navedeni primjeri ukazuju nam na to da kod medija u Crnoj Gori još uvijek postoji prostor za unaprjeđenjem korištenja slobode informisanja  u pravcu u kojem će ona doprinositi većoj koheziji i toleranciji društva. Odnosno, da u ispunjavanju svoje važne uloge u društvu, uvaže pomenute preporuke i umjesto senzacionalnog prenošenja, razmisle o značaju izbora svake svoje riječi.

Jelena Jovanović, diplomirani politikolog i analitičar medija

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.