Produktivnost u radu nije odgovornost radnika, ali jeste odgovornost menadžera.

(P.Drucker)


Radno okruženje veoma je bitan faktor za efikasnost zaposlenih, njihovu kreativnost i inovativnost. Ono je od suštinskog značaja za obavljanje bilo kog posla.

Ustaljena korporativna kultura i pozitivna radna klima su karakteristike ali i preduslov uspješne kompanije. U takvom okviru, profesionalna disciplina se podiže na viši nivo, a menadžeri imaju veliku odgovornost za pružanje, održavanje i razvoj mnogih usluga.

Nerijetko se postavlja pitanje kako motivisati zaposlene i na taj način doprinijeti boljem funkcionisanju kompanije. O motivaciji zaposlenih puno se piše, održavaju se brojni seminari, edukacije i konferencije gdje se pokušava objasniti važnost motivacijskog faktora za zaposlene. Međutim, rijetko ko zaista razmatra koje su potrebe i ambicije zaposlenih.

Mnogi menadžeri shvataju kako je bit njihovog posla naći najbolje ljude, motivisati ih efikasno i kontinuirano, te ih pustiti da rade svoj posao na sopstveni način. Najvažniji zadatak postaje, nakon pronalaženja “pravih ljudi”, učiniti ih sposobnim za zajednički i uspješan rad, odnosno uspješno se nositi sa problemima.

Arhimed_people-coffee-tea-meeting

Mi u Arhimedu želimo da pružimo priliku mladim, obrazovanim kadrovima koji imaju želju da uče, kako o medijskom tržištu u Crnoj Gori, tako i o drugim poslovnim procesima. Veliki broj naših pripravnika ostao je da radi u kompaniji, jer su svojim kvalitetom i inovativnošću stvorili novo radno mjesto, i postali nezamjenjivi dio našeg kolektiva.

Upravo sa ciljem razvoja kompanije Arhimed, i podizanja kvaliteta servisa na jedan još viši nivo, ali i podsticanja zaposlenih u novom okruženju, odlučili smo da sjedište kompanije premjestimo na novu lokaciju.

U našem novom, sunčanom sjedištu (Ul. Đoka Miraševića, Ruske kule, Blok VI) pridružile su nam se kolege iz projekta “Profesionalna rehabilitacija, obuka i osposobljavanje osoba sa invaliditetom”  koji realizujemo u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Time je Arhimed dobio pojačanje, a svaki član tima bogatiji je za rad sa osobama koje su često spriječene da uzmu puno učešće u društvu i privredi usljed prepreka sa kojima se suočavaju u svojoj životnoj sredini ili kao posljedica stavova okoline.

Imajući ovo u vidu, ne čudi što nas je Evropska banka za obnovu i razvoj 2015. godine stavila na sami vrh liste kompanija u Crnoj Gori koje značajno napreduju i razvijaju se.

Imati više nezadovoljnih zaposlenih, ili manje ali zadovoljnih – i u pravom okruženju  – što će od to dvoje za rezultat imati veću produktivnost? Mislim da tu nema puno dileme, zar ne? 🙂

Dejana Ponoš, direktorica Arhimeda

 

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.