Alert kliping SMS-om

Kompanija Arhimed je sredinom 2012. godine  razvila sopstveni Alert (Real time cliping) softver koji korisnicima nudi blagovremenu i preciznu informaciju.

Arhimed i Junaci lokalne zajednice

Sa ciljem da podstaknu mlade ljude da daju počast junacima (nerijetko anonimnim), ali i da ih pokrenu da o sopstvenom junaštvu razmišljaju, blog Change and Engage […]