Zahvaljujući digitalizaciji Pobjede, donosimo vam zanimljive članke o turističkoj sezoni 1963. godine na južnom Jadranu.

Lipska pećina 1963. godine nije bila valorizovana, pa su posjetioci komentarisali da je neophodno uvodjenje rasvjete i promocija radi povećanja broja posjetilaca.

POBJEDA, 30. JUN 1963. (4. STRANA)

POBJEDA, 30. JUN 1963. (4. STRANA)

Rekordna posjeta turista na primorju u junu 1963. godine bila je iznenadjujuća, a turisti su odsjedali u hotelima Jadran, Galeb, Republika, odmaralištima i kampovima. Zanimljiva je bilo tradicionalna priredba izbor “mis kampova” na južnom Jadranu.

POBJEDA, 7. JUL 1963. (4. STRANA)

POBJEDA, 7. JUL 1963. (4. STRANA)

U Ulcinju je organizovana manifestacija Noć sa ribarima, gdje su turisti imali priliku da odu sa ribarima u ribolov, ili da ostanu na plaži sa udicama. Točilo se vino i svirala se gitara.

POBJEDA, 13. JUL 1963. (12. STRANA)

POBJEDA, 13. JUL 1963. (12. STRANA)

Pobjeda je objavljivala i neke od zanimljivh događaja koji su nepovoljno uticali na turističku sezonu:

POBJEDA, 16. JUN 1963. (3. STRANA)

POBJEDA, 16. JUN 1963. (3. STRANA)

Sredinom juna na primorju je boravilo 2.100 inostranih gostiju, a plenum Turističkog saveza Crne Gore razmatrao je odluku da se za turističku propagandu obezbijedi više sredstava.

POBJEDA, 16. JUN 1963. (3. STRANA)

POBJEDA, 16. JUN 1963. (3. STRANA)

Pobjeda je pisala i o problemu nepostojanja natpisa ispred interesantnih mjesta koja bi zanimali turiste, uključujući spomenike, Njegoševu rodnu kuću, istorijska mjesta itd.

POBJEDA, 23. JUN 1963. (8. STRANA)

POBJEDA, 23. JUN 1963. (8. STRANA)

Kritikovano je radno vrijeme muzeja u Crnoj Gori (07-14h), koji su pritom bili zatvoreni nedjeljom, tako da turisti koji su dolazili nisu mogli da ih obiđu.

POBJEDA, 30. JUN 1963. (9. STRANA)

POBJEDA, 30. JUN 1963. (9. STRANA)

Jakov Papić, diplomirani agronom

Digitalizacija Pobjede iz 1963. godine realizovana je u sklopu projekta ZZZCG Stručno osposobljavanje osoba sa invaliditetom“, u saradnji kompanija Arhimed i Nova Pobjeda.

Šta podrazumijeva digitalizacija Pobjede iz 1963?

Digitalizacija lista Pobjeda (godina 1963), koji je najstariji aktivni medij publikovan u Crnoj Gori, omogućiće posrednu zaštitu novina, što će ujedno i osigurati lakši pristup sadržaju putem interneta. Predviđena je digitalizacija svih brojeva lista Pobjeda publikovanih 1963.godine, tačnije digitalizacija oko 4.380 novinskih strana.

Sam proces digitalizacije podrazumijeva skeniranje starih novina velikog formata na posebnom skeneru.Čuvanje skeniranih brojeva u softveru vrši se na sljedeći način: čuvanje u PDF formatu cijele novine i zasebno naslovne strane. Osim unošenja u softver, nakon skeniranja svakog broja vrši se i ručno arhiviranje radi lakše pretrage. Ručno arhiviranje, podrazumijeva pojedinačan unos svakog članka u softver uz unos naslova, ključnih riječi u članku, broja strane na kojoj se nalazi, pozicije na strani, i autora članka.

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.