Od 1. februara do 30. septembra 2016. godine kompanija Arhimed je realizovala projekat „Digitalizacija dnevnog lista Pobjeda 1963. godina“ u cilju osposobljavanja lica sa invaliditetom. Projekat je omogućen zahvaljujući saradnji sa Zavodom za zapošljavanjem Crne Gore a u partnerstvu sa Novom Pobjedom, gdje su se zaposleni obučavali arhiviranju podataka u informacioni sistem Arhimed, prije toga prošavši informatičku obuku.

Po završetku osmomjesečnog projekta, u kompaniji je sprovedena anketa koja je obuhvatila kako učesnike projekta, tako i zaposlene u Arhimedu. Ciljevi anketiranja su brojni. Primarni cilj ankete jeste utvrđivanje stepena zadovoljstva učesnika projekta i koliko su imali mogućnosti za razvoj radnih sposobnosti i učenje novih vještina.  Takođe, utvrđen je i stepen informisanja zaposlenih o potrebama i problemima osoba sa invaliditetom u radu, prije i nakon završetka projekta, kao i uspješnost realizovanog projekta.

Anketa među OSI, učesnicima projekta

Rezultati istraživanja su pokazali da je adekvatna obuka na početku projekta itekako uticala na unapređenje znanja i vještina osoba sa invaliditetom. 90% ispitanika je odgovorilo da su tokom trajanja projekta imali mogućnost napretka i dobijali nove radne zadatke, dok je 80% saglasno u ocjeni da su zahvaljujući radnim obavezama imali mogućnost sticanja novih znanja.

60% ispitanika je istaklo da je zahvaljujući radu u kompaniji steklo odgovornost prilikom obavljanja radnih zadataka, dok je 40% taj akcenat stavilo na shvatanje značenja tačnosti, kako po pitanju poštovanja radnog vremena, tako i obavljanju radnih zadataka.

woman-notebook-working-girl

Anketa među zaposlenima u Arhimedu

Kada je riječ o važnosti edukacije kako o potrebama osoba sa invaliditetom, tako i o mogućnostima integracije u kolektiv, najbolje govore rezultati anketiranja zaposlenih u kompaniji. 80% zaposlenih je istaklo značaj organizovanja radionica o potrebama i problemima osoba sa invaliditetom makar jednom u dva mjeseca.

100% ispitanika je istaklo da im je ovaj projekat omogućio prihvatanje različitosti kao i različitih mogućnosti u radu, dok je 90% saglasno u ocjeni da u svakoj kompaniji treba da bude zaposlena barem jedna osoba sa invaliditetom.

Podstrek za budućnost

Ono što ohrabruje, što je ujedno i podstrek za kompaniju, ne samo po pitanju ovog projekta, već i realizacije nekih drugih u budućnosti, jesu podaci koje su obje ankete pokazale po pitanju pozitivnih strana ovog projekta. Ispitanici su saglasni u ocjeni da su to bolja socijalizacija osoba sa invaliditetom, sticanje novih radnih vještina, nova poznanstva, razvoj empatije u kolektivu, razbijanje predrasuda, razvoj tolerancije.

Kako smo istakli na samom startu projekta, cilj je da nakon završetka možemo da govorimo o primjerima dobre prakse u profesionalnom osposobljavanju da i o uspješnom usključivanju osoba sa invaliditetom u društvo. Na pitanje da li bi drugim licima i kompanijama preporučili da učestvuju u ovakvim i sličnim projektima, svi ispitanici, u okviru obje ankete su odgovorili pozitivno.

Takođe, 80% učesnika projekta nastavilo je svoj rad u kompaniji Arhimed na određeni period, što govori o dostizanju našeg zacrtanog cilja, gdje smo uspjeli skenirati 52 broja Pobjede iz 1963.godine i unijeti 4.678 članaka, kao i prekucati 9.222 novinskih članaka (Pobjeda 1944-1948.).

Planiramo da učestvujemo u sličnim projektima u budućnosti, jer u okviru njih rastemo ne samo kompanija, nego i kao odgovorni članovi društva.

Arhimed_people-coffee-tea-meeting

Administrator
Administrator
Arhimed - digitalni partner istoriji. Lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

Comments are closed.